1983

Begin tweede ronde:

Ook de tweede ronde werd geopend door Beringe Nederland. Het organisatiecomité stelde de sportieve 5-kamp wederom centraal in het programma. Achterliggende gedachte was daarbij dat hiermee met name de jeugd bij het hele gebeuren betrokken zou blijven. Verder stelde men zich als doel wederom alle buitenlandse gasten bij gastgezinnen onder te brengen, iets wat weer zonder enige moeite lukte. De grote trekpleister van dit feest was ongetwijfeld Ivo Niehe die de presentatie voor zijn rekening nam. Een ander hoogtepunt was de grandioze fancy-fair op de kerkhoflaan en omliggende straten, die vele duizenden bezoekers trok.

Monument 5 x Beringen Internationaal:

Op initiatief van grondlegger Henri Kessels werd tijdens het grote treffen in 1983 in Beringe Nederland een monument opgericht wat de verbroedering tussen de 5 plaatsen blijvend zou symboliseren. Een 5-zijdige zuil met daarop de wapens van de 5 Be(h)ringen kreeg een blijvende plaats in het centrum van het dorp.

 

1984

5 x Beringen Internationaal wordt 7 x Beringen Internationaal:

Na de ‘Wende’ wordt het voor twee plaatsen Behringen gelegen in de voormalige DDR eindelijk mogelijk zich aan te sluiten bij 5 x Beringen Internationaal. Ondanks dat het nu 7 plaatsen met dezelfde naam betreft, wordt tijdens een top-vergadering besloten de naam 5 x Beringen Internationaal te handhaven, omdat het nog steeds 5 verschillende landen zijn die hieraan deelnemen.

1986 – 1989 – 1992 – 1985

Tweede ronde:

Het vertrouwde 3-daagse concept werd ook tijdens alle grote treffen van 5x Beringen Internationaal in de tweede ronde gehandhaafd. D.w.z. dat op vrijdag alle gasten welkom werden geheten en er ’s avonds een kennismakingsavond was. De zaterdag was gereserveerd voor de sportieve 5-kamp (spel zonder grenzen) en het grote verbroederingsfeest. De zondag begon telkens met een eucharistieviering gevolgd door een ‘frühshoppen’. ’s Avonds was er dan de afsluitende avond met veel muziek en dans. OP maandagmorgen werd afscheid genomen van de vele buitenlandse gasten.

Daarnaast kreeg het oprichten van het 5 x Beringen monument in Nederlands Beringe in 1983 navolging tijdens de grote feesten van de 2e ronde. In 1986 werd in Behringen Duitsland een ‘5 x Beringen Garten’ geopend waar 5 enorme zwerfkeien het symbool vormen. In Luxemburg werd in 1989 een monument in de vorm van 5 elkaar overlappende gietijzeren B’ s onthuld. In 1992 werd in Zwitserland een 5-hoekige overdekte kiosk in gebruik genomen dienende als trefpunt (‘hangplek’) voor de plaatselijke jeugd. In Beringen België werd de 2e ronde in 1995 besloten met de onthulling van een speciaal 5 x Beringen monument bij het stadhuis.

1996

Gipfel-Treffen over toekomst 5 x Beringen Internationaal:

Na afloop van de tweede ronde was het al duidelijk; er zou zeker een derde ronde komen! Iedereen was bijzonder enthousiast over het verloop van de tweede ronde en het nieuwe elan dat door de toetreding van de twee plaatsen Behringen uit voormalige DDR was ontstaan. Omdat er voortaan drie Duitse plaatsen Behringen waren, werd de volgorde van organiseren als volgt bepaald: 1998 Beringe Nederland, 2001 Behringen am Hainich Duitsland, 2004 Beringen Luxemburg, 2007 Behringen Lüneburger Heide Duitsland, 2010 Beringen Zwitserland, 2013 Behringen an der Wipfra Duitsland en tenslotte 2016 Beringen België.