Schoolproject 2022

Van vrijdag 15 t/m maandag 18 juli 2022 vindt in Behringen Hainich, Duitsland het 5xBeringen Internationale treffen plaats. Dit driejaarlijkse treffen tussen de dorpen Be(h)ringe(n) uit 5 landen vindt al vanaf 1969 plaats.

Om ook onze kinderen met internationale treffen kennis te laten maken en het eigen dorp in een ander land te promoten, vinden er vanaf 2004 schoolprojecten plaats. Basisschool Onder de Linden (voorheen de St. Josephschool) en 5xBeringen werken nauw samen om kinderen wereldwijzer te maken. Kinderen komen in contact met culturen van leeftijdsgenoten, krijgen beeld van een multiculturele samenleving en maken kennis met burgerschap. Respect, begrip en samenwerking zullen meer diepgang krijgen en het internationale karakter en entourage hebben een positieve uitwerking op het toekomstbeeld van onze jongeren, die zich in de toekomst steeds vaker in een internationale omgeving moeten leren bewegen.

5xBeringen kan gezien worden als een puzzel die bestaat uit 7 stukken, omdat er 7 plaatsen zijn in Europa met de naam Be(h)ringe(n). Iedere plaats heeft zijn eigen cultuur en daar willen we de kinderen kennis mee laten maken. Deze zomer zal het 7de puzzelstukje gelegd worden.