Huisregels

Tijdens 5x Beringen Internationaal hebben we een aantal huisregels:

 • Geen eigen drank op het terrein
 • Blikjes, kratten etc. niet toegestaan, deze worden in beslag genomen
 • Neem goede zin mee
 • Volg de aanwijzingen van de organisatie op
 • Bezoekers kunnen gefouilleerd worden door de organisatie of beveiliging
 • Legitimatie verplicht indien hierom verzocht wordt
 • Geen wapens of (handel in) drugs
 • Geen ongewenst hinderlijk gedrag, intimiteiten, agressie, racisme of discriminatie
 • Huisdieren zijn niet toegestaan op het terrein bij de feesthal van Ghielen. Tijdens het Rabobank Spel zonder Grenzen en het 5x Beringe Festival wel, maar dan dienen deze ten alle tijden aangelijnd te zijn.
 • Geen alcohol < 18 jaar
 • Niet gooien met bier of andere dranken
 • Gebruik de toiletwagens of urinoirs en niet de omliggende gebouwen en tuinen als toilet
 • Spreek de organisatie aan indien je denkt dat dit nodig is
 • Ruim je eigen rommel op, afval en bekers in de afvalbakken
 • Indien strafbare feiten worden gepleegd, wordt betreffende persoon overgedragen aan de politie
 • De organisatie behoudt zich het recht een bezoeker te verwijderen van het evenemententerrein, mocht het gedrag van de bezoeker hiertoe aanleiding geven
 • Dronken bezoekers kunnen worden geweerd en/of verwijderd van het evenemententerrein
 • Tijdens het evenement worden opnames gemaakt, alle bezoekers geven door betreden van het evenement stilzwijgend toestemming aan de organisatie om video- en fotobeelden te verveelvoudigen, openbaar te maken en/of te exploiteren
 • Het betreden van het 5x Beringen Internationaal terrein geschiedt op eigen risico
 • De organisatie is niet aansprakelijk voor zoekgeraakte en/of beschadigde eigendommen
 • Indien dit reglement geen uitsluitsel biedt, is het oordeel van de organisatie bindend
 • Deze regels gelden gedurende het hele evenement

LATEN WE ER MET Z’N ALLEN EEN FEEST VAN MAKEN WAAR BERINGE TROTS OP KAN ZIJN!!